NETWORK MARKETİNG ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARIN BİLGİLERİ:

 

Network Marketing Üyelik sözleşmesi adres Küçükbakkalköy mah. Dudullu cad No: 23-25B Brandium R2 blok daire 229 29603451156 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim Akan Yürekli E-Ticaret Otomasyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra iş sahibi olarak anılacaktır) ile Danışman Üye arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

2.1İş bu sözleşme müşterinin www.amazon.com adresli internet sitesinden İş sahibi tarafından Müşteriler adına açılan mağazalarda ürünlerin yüklenmesi, pazarlanması, ürünlerin bulunması, müşteri bulma ve mağazanın işletilmesi kısacası iş sahibi tarafından müşterilere verilecek olan otomasyon hizmeti ile yine müşterilere verilecek eğitime ilişkin verilen tüm hizmetlerin tanıtımı ve müşteri bulacak olan Danışman Üyeler ile iş sahibi arasındaki hak ve yükümlüklere ilişkindir.

 

2.2 İş sahibi ürünlerini, doğrudan danışman üye olarak isimlendirilen ve bir yandan ürün satan diğer yandan da kendileri gibi çalışacak yeni danışman üyeler bularak sisteme kazandıran kişiler aracılığı ile tüketicilere ulaştırmaktadırlar. Danışman üye hem sattıkları ürünlerden kar elde etmekte hem de kendileri tarafından sisteme kazandırılan diğer danışman üyelerin satış bedelleri üzerinden prim almaktadırlar.

 

Madde 3 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH:

 

İş bu sözleşme belirsiz sürelidir.

 

Danışman üye sözleşmeye ve İş sahibi tarafından talep edilen tüm kural ve satış talimatlarına aykırı hareket etmesi durumunda İşletme sahibi sözleşmeyi feshetme ve zararı ile diğer tüm hak ve alacaklarını talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

 

Madde 4 :TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI:

 

4.1Danışman üye, İş sahibi tarafından www.amazon.com adresli internet sitesinden Müşteriler adına açılan mağazalarda ürünlerin yüklenmesi, pazarlanması, ürünlerin bulunması, müşteri bulma ve mağazanın işletilmesi kısacası iş sahibi tarafından müşterilere verilecek olan otomasyon hizmeti ile yine müşterilere verilecek eğitime ilişkin verilen tüm hizmetlere ilişkin bu hizmetlerin tanıtımını ve iş bu hizmetlerden faydalanacak müşterileri bulmayı ve neticeten satışını üstlenmiştir.

 

4.2 Danışman Üye bağımsız satıcı konumunda faaliyetini sürdürecek kişi olup, İş sahibi tarafından talep edilen tüm kural ve satış talimatlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 

4.3 Danışman üye İş sahibinin hiçbir şekilde çalışanı, vekili, acentesi ve ticari mümessili değildir. Tamamen kendi adına, bağımsız kendi ad ve hesabına hareket eden kişidir. SGK, Haksız fiil, vergi vs. tüm borçlarından kendisi sorumludur.

4.4 İş sahibi otomasyon ve eğitim ürünlerinde ücret artışını yansıtma, kazanç sistemi ve promosyonlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

4.5 İş sahibi, duyurularını sms, e-posta, telefon ile iletme hakkına sahiptir. Üyelik kaydı olan Silva Danışmanı duyuruları alma iletileri için gerekli onayı verdiklerini kabul eder.

 

4.6 Danışman üye iş bu sözleşme kapsamında yaptığı her iş ile alakalı iş sahibininin itibarını koruyacaktır. Danışman Üye Otomasyon ve eğitim satışlarından elde ettiği gelirlerin vergisel ve diğer yükümlülükleri kendisine  aittir.

 

4.7 Danışman üye etik kurallar, performansı, kazanç sistemi ile ilgili doğru bilgi vermekle sorumludur. Ekibine yeni katılan danışmanlara sistem ve ürünlerle ilgili bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.

 

4.8 Danışman üye başka bir Danışman üyeye kendi ekibine geçmesi için teklifte bulunamaz. Bu şekilde hareket ettiği tespit edilen Danışman üyenin prim hakları durdurulur.

 

4.9 Network Marketing Sistemi puanlama sistemi ile yürüyecek olup sağlı sollu kollara ayrılacaktır. Sisteme dahil olmak için danışman üyeler iş sahibinden eğitim otomasyon san. tic. ltd. şti. ‘den eğitim ve ya otomasyon hizmeti almaları gerekmektedir. Eğitim için para iade süresi 7 gündür. 7.günden sonra para iadesi yapılmayacaktır. Sistemden çıkmak isteyen danışman üye alt danışman üyelerin panel sistemini iş sahibine teslim etmek zorundadır.

 

5.10 Danışman üyelerin alt danışman üyelerin bilgilerini kullanmaları yasaktır. İş sahibinde hizmet alan danışman üye , aldığı hizmeti başka bir yerde paylaşması ve kullanması durumunda iş bu sözleşmesi fesih edilerek sistem dışına çıkarılacak ve muaccel hale gelen primleri ödenmeyecektir.

 

5.11 En düşük Paket Bronz pakettir, En düşük giriş ücretinden sisteme giren danışman üye sistemden aylık en fazla 2.500 usd kazanabilir. En düşük giriş ücretiyle giren danışman üyeler eşit kollardan %7 olarak komisyon alacaktır.

 

5.12 Gümüş paketi giriş ücretinden sisteme giren danışman üye sistemden aylık en fazla 5.000 usd kazanabilir. gümüş paketi giriş ücretinden sisteme giren danışman üyeler eşit kollardan %8 komisyon alacaktır

 

5.13 Altın paketi giriş ücretinden sisteme giren danışman üye sistemden aylık en fazla 7.500 usd kazanabilir. Altın paketi giriş ücretinden sisteme giren danışman üyeler eşit kollardan %9 komisyon alacaktır

5.13 Platin paket giriş ücretinden sisteme giren danışman üye sistemden aylık en fazla 10.000 usd kazanabilir. Platin paketi giriş ücretinden sisteme giren danışman üyeler eşit kollardan %10 komisyon alacaktır. Otomasyon paketi alan kursiyerler altın paketi olarak sayılacaktır. Danışman üyelere yapılacak prim ödemeleri aylık olarak iş sahibine bildirecekleri banka hesaplarına yapılacaktır.

 

5.13 Network Marketing Sistemi puanlama sistemi ile yürüyecek olup sağlı sollu kollara ayrılacaktır Danışman üyeler, alt ekiplerinden gelen satışlardan oluşan PV puanlarına göre kariyer kazanırlar. İş sahibi kariyer planında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kariyer planı ile ilgili güncellemeler iş saihibi tarafından tüm üyelere ilan edilir.

Yürürlükteki kariyer planı şu şekildedir;

Buna göre,
toplam sağ ve sol kollardan 3000 PV oluşturan Danışman üye Trader kariyerine ulaşır.
toplam sağ ve sol kollardan  7000 PV oluşturan Danışman üye Director kariyerine ulaşır.
toplam sağ ve sol kollardan 30000 PV oluşturan Danışman üye Lider kariyerine ulaşır.
toplam sağ ve sol kollardan  62000 PV oluşturan Danışman üye Altın Lider kariyerine ulaşır.

Yukarıda belirtilen puanlar en son kariyerinden sonra yeniden oluşturulmalıdır. Her kariyer yükselmesinden sonra kariyere esas puan silinir.(sadece kariyer hesaplama cetvelinden silinir.). Bir üst kariyere ulaşmak için 0 puandan tekrar puan biriktirilmesi gerekir.  Her hangi bir zaman kısıtlaması yoktur

 

5.14 İş bu sözleşme gereğince oluşabilecek vergi, vergi cezası, Sgk primi, sgk tarafından verilecek para cezası, yine herhangi bir kurum ve kuruluş tarafından verilecek her türlü ceza ve Stopaj ve gelir vergisi her türü vergilendirmeler ile talep edilecek her türlü tazminattan ve de benzeri yükümlülüklerden İş sahibi sorumlu olmayacaktır.

 

 

Madde 5 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:

 

1.İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

2.İş bu sözleşmede bildirilen adresler; tarafların tebligat adresi olup, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı yapılması, aksi taktirde bildirilen adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 

İş bu 5 madde ve 3 sayfadan oluşan sözleşme tarafların hür iradeleri ile okunup, imzalanmıştır.