Sözleşme

                                  HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARIN BİLGİLERİ:

 

Bu sözleşme bir tarafta Akan Yürekli ve işletme sahibi arasında imzalanmıştır.

 

Madde 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İş bu sözleşme müşterinin www.amazon.com adresli internet sitesinden  Akan Yürekli tarafından işletme adına açılan mağazalarda ürünlerin yüklenmesi, pazarlanması, ürünlerin bulunması, müşteri bulma ve mağazanın işletilmesi ile ödenecek ücretleri ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

 

Madde 3 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :

 

İş bu sözleşme 1 senelik olup, tek taraflı olarak Akan Yürekli tarafından tek taraflı fesh edilmedikçe geçerlidir. İşletme sahibin sözleşmeyi haksız feshetmesi durumunda Akan Yürekli’nin tüm zarar ve ziyanı işletme sahibi tarafından karşılanacaktır.

 

Madde 4 :TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI:

 

4.1 İşletme sahibi www.amazon.com sitesinde belirtilmiş olan bilgilerin kullanımı için Akan Yürekli’ye izin verdiğini beyan,kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.2 Akan Yürekli tarafından www.amazon.com sitesinde açılan mağazalarda satılan ürünler için kazanç garantisi verilirken kar garantisinin ise mağazanın açılmasını izleyen ikinci aydan itibaren sağlanacağı taahhüt edilmektedir ve hesap sahibinin başlangıç sermayesi en az 2000 USD olduğu taktirde Akan Yürekli birinci senenin sonunda hesap sahibine en az 2000 USD kar garantisi veriyor.

 

4.3 Talep edilen oranda kredi kartı limiti olan işletme sahibine Akan Yürekli tarafından vaat edilen birinci senenin sonunda en az 2000USD kar oranı sağlanmadığı taktirde Akan Yürekli tarafından işletme sahibinden alınan ödemenin tamamı iade edilcektir.

 

4.4 Ürünlerin satın alma bedellerini ve tüm masrafları işletme sahibi karşılamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.5 Satılan ürünlerden elde edilen karın %30’u Akan Yürekli’ye, % 70 ‘i ise yükleniciye ait olacaktır. Ödeme günü geldiğinde Akan Yürekli’ye ait kar oranını ödemeyen yüklenicinin mağazası kapatılacak ve ödenmeyen bedele ticari faiz uygulanarak işletme sahibinden tahsil edilecektir.

 

4.6 Akan yürekli tarafından www.amazon.com sitesinde işletme adına açılan ve yönetilen mağazalarda satılan ürünlerin ödemeleri işletmenin payoneer hesabına yatırılacak, payoneer hesabından Akan Yürekli tarafından kar sözleşmesine göre pay edilecektir.

 

4.7  Mağaza herhangi bir nedenden dolayı kapatılmasından (suspend)  dolayı tarafların sorumluluğu doğmayacaktır.Bu durumda hesap Akan Yürekli tarafından kurtalıcak ya da yeni hesap açılacaktır. Amazonun uhdesinde kalan paralar ise en fazla 120 gün içerisinde geri alınacak ve işletme sahibine ödenecektir.

 

4.8 İş bu sözleşme gereğince Akan Yürekli işletmeniz adına www.amazon.com sitesinde açılan mağazalarla ilgili olarak oluşabilecek vergi, vergi cezası Sgk ve benzeri yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır.

 

Madde 5 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:

 

1.İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde          İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

2.İş bu sözleşmede bildirilen adresler tarafların tebligat adresi olup, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı yapılması aksi taktirde bildirilen adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağını taraflar kabul ve taahhüt etmekdirler.

 

İş bu 5 madde ve 2 sayfadan oluşan sözleşme tarafların hür iradeleri ile imzalanmıştır.